Dosarul de urmărire informativă a profesorului Liviu Constantinescu: Identificarea sursei "Valentin"

de Dan H. Constantinescu

(30 septembrie 2005)

Introducere

Într-un articol anterior, intitulat Dosarul de urmărire informativă a profesorului Liviu Constantinescu și sursa "Valentin", am prezentat urmărirea de către Securitate a tatălui meu, profesorul Liviu Constantinescu, în perioada martie 1978 - martie 1986. Declanșată prin denunț și alimentată cu informații de către un geofizician colaborator al profesorului Liviu Constantinescu, dirijat de Securitate sub numele conspirativ de « sursa "Valentin" », urmărirea este bine documentată de notele și rapoartele Securității, aflate în dosarul Nr. I5895 din arhiva CNSAS. Remarcam în articolul amintit că informantul « se auto-identifică în parte prin propriile acțiuni și prin circumstanțele lor », enumeram elementele de identificare rezultate din documentele citate, dar fără a face o identificare explicită.

Între timp, studierea amănunțită a dosarului Nr. I5895 mi-a arătat că documentele Securității conțin o identificare explicită și completă a sursei "Valentin". Este vorba de astă dată de informații obținute « prin folosirea mijloacelor speciale "T.O." »: ascultarea tehnică a convorbirilor telefonice și ascultarea tehnică în locuință. Cele șase "redări" citate sunt reproduse în Anexe; cele patru "note-raport" citate sunt reproduse în articolul precedent.

În redări, dar nu și în notele-raport, profesorul Liviu Constantinescu apare sub numele conspirativ « COSTIN ».

Identificarea

Următoarele fragmente de convorbiri (presărate pe durata unui an)

considerate împreună cu acest paragraf dintr-o notă-raport a Securității

sugerează identificarea lui « DOREL », mai precis « DOREL ZUGRĂVESCU », cu « "Valentin" ».

Aceeași identificare este sugerată punând în corespondență fragmentele de convorbiri

cu fragmentele de note-raport

Determinante aici sunt acele « discuții » care trebuia să aibă loc la « Căldărușani »; pot fi semnificative vecinătatea și ordinea temporală a evenimentelor.

Elementele citate mai sus sporesc numărul a ceea ce numeam, în articolul precedent, « piesele unui puzzle incomplet a cărui soluție ar fi sursa "Valentin" »; dar fragmentul banal

oferă o identificare precisă, mulțumită incompetenței ofițerilor de Securitate. După numele « DOREL », un grad superior a inserat ordinul « De identif. », iar un subaltern a raportat alături « Este sursa I.J. Ilfov. » Denunțul care a declanșat urmărirea informativă a profesorului Liviu Constantinescu începea așa:

Deci Securitatea îl identifică, fără ezitări sau ambiguități, pe « DOREL » cu « sursa "Valentin" ».

Tot Securitatea dezvăluie și identitatea civilă a lui « DOREL ». În la fel de banalul fragment

un expert securist a inserat, după « DOREL », comentarul « identificare (pe verso) ». Pe verso citim:

Concluzie

Deconspirarea făcută, prostește, de Securitate însăși furnizează o identificare explicită și completă: « DOREL » este « sursa I.J. Ilfov », adică « sursa "Valentin" »; totodată, el este « ZUGRĂVESCU DOREL - ns. 25.11.1930 în Rm. Vîlcea » « fiul lui GHEORGHE și ELENA ».

Mulțumiri

Mulțumesc experților CNSAS care m-au asistat la studierea dosarului Nr. I5895.

Anexe


4-V-1978 "COSTIN" Ora 07.50 / chemat - de cet. DOREL

Dorel îi spune lui C. că dacă nu are alte probleme de rezolvat, îl așteaptă azi pentru definitivarea sumarului. "C." afirmă că va veni în jurul orei 10, dar cet. D. menționează că trebuie să se vadă și cu prof. SAVA.

In această situație, COSTIN afirmă că va veni în jurul orei 12.

In continuare, C. spune c-a fost la SIGHIȘOARA dar timpul a fost urît. Se salută.


22-V-1978 "COSTIN" Ora 07.52 / chemat - de cet. DOREL identificare (pe verso) (colaborator al lui "C").

"C" îi spune lui DOREL că mîine el va pleca cu soția la GRECI, dar că el se poate înapoia miercuri "pentru a lua cîțiva din ei".

DOREL îl întreabă dacă a vorbit cu profesorul GRIGOROVICI. "C" afirmă că a vorbit cu prof. G. (deoarece l-au vizitat ieri pe acesta, cu ocazia aniversării soției), care i-a spus că el (GRIGOROVICI) n-a fost invitat. DOREL îl roagă pe "C" să-i dicteze numărul de telefon al profesorului G. "C" dictează: 12.35.26. DOREL afirmă că vrea să vorbească cu profesorul și-i va telefona din nou lui "C".

DOREL afirmă că azi va pleca la CĂLDĂRUȘANI. Se salută.

DOREL = ZUGRĂVESCU DOREL - ns. 25.11.1930 în Rm. Vîlcea
fiul lui GHEORGHE și ELENA
domic. în Str. Academiei nr. 4-6 ScA Ap16 București
(este în atenția I.J. Ilfov)


02-VI-1978 "COSTIN" Ora 15.00 / casă

In casă se aud "C" și DOREL De identif. Este sursa I.J. Ilfov. care i se adresează întotdeauna lui "C" cu apelativul "d-le profesor."

"C" afirmă că n-au decît 10 minute la dispoziție, deoarece trebuie să plece. In timp ce "C" își face unele bagaje, DOREL îl informează (pe "C") cum merg treburile cu revista. "C" afirmă că trebuie să se ocupe mai serios de această revistă.

"C" afirmă că nepotul său a primit aprobarea instituției să facă o excursie prin R.P.U, R.P.P., R.S.C. și R.P.B.

In continuare, "C" se interesează dacă DOREL poate "trage" ceva la xerox. DOREL afirmă că are această posibilitate, și "C" îi dă lui DOREL 17 pagini, afirmînd că în ele sînt și "declarațiile vietnamezilor."

După aceea, "C" și DOREL au plecat.


17-X-1978 "COSTIN" Ora 9.30 / chemat

DOREL: - Domnule profesor, aș vrea ca să ne vedem să facem sumarul pentru revistă.

C: - Da... In jurul orei 12.00... Nu mă aștepți cu precizie; 11.45, 12.15. Am și eu unele noutăți. Aștept să fie bune și de la mata.

D: - Da. Am și eu cîteva noutăți bune... Rămîneți în București?

C: - Da. Cred că săptămîna asta rămîn toată.

D: - Am putea să facem un comitet de redacție oficial, mîine de exemplu?

C: - Da, dacă vrei. Nu uita de dl. BOTEZATU, care-i foarte atent.

D: - Da. Am vorbit și cu dl. SAVA.

Se salută.


2.04.79 "COSTIN" Ora 17.16 chemat

Telefonează Dorel și-l anunță pe Costin că a făcut nota aia și că dacă are timp poate să treacă pe la el s-o ia. Dacă nu i-o lasă la academie. Iși exprimă apoi regretul că n-au putut termina discuția începută. Costin promite să facă tot posibilul pt a se vedea. Se salută.


22.05.1979 "COSTIN" Ora 17.40 / chemat

"C" este sunat de DOREL ZUGRĂVESCU care-i cere acordul pentru a scoate "un articol din sumar". D.Z. s-a gîndit la articolul lui IONESCU. "C" este de acord și dacă va mai fi necesar să mai discute, îl roagă pe D.Z. să-l caute peste două zile. Pînă atunci, va lipsi fiind plecat "la greci."


XHTML Validator CSS Validator CSS Button