Dosarul de urmărire informativă a profesorului Liviu Constantinescu și sursa "Valentin"

de Dan H. Constantinescu

(5 iunie 2005)

Introducere

De curând, am avut posibilitatea să studiez dosarul de Securitate al tatălui meu, decedat, profesorul Liviu Constantinescu: dosarul Nr. I5895 din arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Este datoria mea să împărtășesc celor care l-au cunoscut pe profesorul Liviu Constantinescu cele aflate acolo despre « lucrarea prin dosar de urmărire informativă a lui CONSTANTINESCU LIVIU », desfășurată în perioada martie 1978 - martie 1986, și despre « sursa "Valentin" » care a provocat-o prin denunț. Liniile principale ale acestei operații de Securitate sunt descrise în cele nouă documente ale căror texte integrale sunt citate în Anexe; documentele care s-au păstrat și pot fi citate ocupă, laolaltă, peste 150 de file de dosar.

Denunțul

Un Raport din 30 martie 1978 către Ministerul de Interne semnalează o plănuită acțiune subversivă a profesorului Liviu Constantinescu:

Denunțul este completat cu informații (false sau tendențioase) despre familie și cunoscuți:

Raportul menționează că « nu posedăm alte date care să confirme cele semnalate de sursa "Valentin" », conchide însă:

Denunțurile sunt reluate și extinse într-o Notă-raport din 11 aprilie 1978:

Informantul "Valentin" se angajează și pe plan operativ:

Într-o ședință de colectiv de redacție a revistei de geofizică a Academiei, "Valentin", la instrucțiunile Securității, întinde o cursă profesorului Liviu Constantinescu (Notă-raport din 23 aprilie 1978):

Urmărirea

Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, Direcția I, dispune « lucrarea prin dosar de urmărire informativă a lui CONSTANTINESCU LIVIU » (Plan de măsuri din 26 aprilie 1978). Urmărirea informativă durează opt ani, dintre care peste un an de supraveghere operativă. Urmele lăsate de această operație în dosarul de Securitate al profesorului Liviu Constantinescu totalizează peste 150 de file, care documentează:

"Valentin", dirijat de Securitate, rămâne sursa principală, care raportează că (Notă-raport din 6 mai 1978):

Curând, profesorul Liviu Constantinescu "smells a rat", devine reticent și evaziv, la întrebările insidioase începe să dea răspunsuri dezinformante. Începând din toamna anului 1978, "Valentin" nu mai găsește prea multe de raportat iar Securitatea, nemulțumită, îl presează (Notă-raport din 10 octombrie 1978):

Nota-raport din 15 martie 1979 repetă aceste două motive, adăugând informații banale și actualizând un denunț mai vechi:

Într-o Notă manuscrisă - nedatată, Securitatea constată că « obiectivul nu a întreprins pînă în prezent nimic în direcția concretizării intenției și nici nu a mai discutat cu alte persoane despre aceasta » și propune « a se aviza pozitiv plecarea în R.S. Cehoslovacia a lui CONSTANTINESCU LIVIU », la o reuniune științifică. De fapt e vorba de un sondaj contrainformativ:

Supravegherea operativă pare să înceteze brusc, fără motiv aparent, în luna iunie 1979; poate că dosarul a fost "curățat" de restul operației. Urmărirea informativă continuă încă aproape șapte ani.

Clasarea

Într-un Raport din 14 martie 1986, Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, Direcția I, amintește că « la baza începerii urmăririi informative au stat informații neverificate » și continuă:

În consecință, Securitatea propune (și la 28 martie 1986 aprobă) « închiderea dosarului de urmărire informativă, materialele fiind de mică importanță și clasarea acestora ».

Informantul

Informantul se auto-identifică în parte prin propriile acțiuni și prin circumstanțele lor. Elementele de mai jos sunt ca piesele unui puzzle incomplet a cărui soluție ar fi sursa "Valentin":

Încheiere

"Valentin", deocamdată neidentificat explicit, este probabil preocupat mai mult de cariera sa prezentă și viitoare decât de trecutul său de securist. Va fi având suficiente resurse sufletești ca, citind acest articol, să ia atitudine? Eu aștept cu stoicism (și oarecare scepticism) rezultatul cererii de deconspirare pe care am înaintat-o la CNSAS.

Anexe


MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDETEAN ILFOV
Grupa analiză-sinteză
Nr.0053405/30 III 1978

Tov. LtCol Gavrilă
Analizați personal acest
caz și raportați urgent.
DT 01.04.78

MINISTERUL DE INTERNE - DIRECȚIA a I-a
- tov. general maior TABACARU DUMITRU -

Raportăm următoarele:

Organul de securitate din Inspectoratul județean Ilfov a fost sesizat de sursa "Valentin" din legătura Serviciului III că, profesorul universitar-pensionar CONSTANTINESCU LIVIU preconizează să formeze o așa numită "dizidență deschisă", considerînd că "este de datoria lui și a oamenilor de știință patrioți să arate toate racilele de care suferă conducătorii statului și în mod special situația inadmisibilă în care se găsesc intelectualii din țara noastră".

In cadrul așa numitei "dizidențe deschise", cel de mai sus și-ar fi propus să abordeze nume de academicieni care au o pensie în jurul sumei de 2.000 lei, sînt "muritori de foame" și datorită lipsei posibilităților materiale, mulți din aceștia au refuzat să mai plătească cotizațiile la organismele internaționale din care făceau parte, sau nu-și mai plătesc abonamentele la reviste și unele publicații.

Potrivit afirmațiilor făcute în contextul acestei relatări, CONSTANTINESCU LIVIU, apreciază că acțiunea va avea rezultate pozitive, deoarece va exemplifica cu date certe, în urma cărora conducerea statului nostru va fi obligată să ia "măsuri" și în același timp "este convins că opinia publică internațională va face presiuni", sperînd că mulți oameni de știință din toată lumea, "îl va susține".

Avansînd discuțiile pe această temă, CONSTANTINESCU LIVIU, a relatat că "va indica toate aceste probleme la o reuniune științifică internațională, cînd vor fi prezenți toți cei care trebuie să audă".

Din aceeași sesizare rezultă că, CONSTANTINESCU LIVIU, este încurajat de a întreprinde această acțiune de soția sa, care, deseori s-a manifestat nemulțumită că nu i s-a acordat viza de plecare la fiul său, DAN CONSTANTINESCU, plecat cu cîțiva ani în urmă în R.F. Germană, de unde a refuzat să se mai întoarcă în țară.

CONSTANTINESCU LIVIU, abordînd situația fiului său, a afirmat că acesta este căsătorit cu nepoata savantului de renume mondial OBERTH (originar din Sighișoara, ca și nepoata sa) care l-a ajutat să intre în relații cu mai mulți oameni de știință, printre care și savantul american VON BRAUN.

Cît a fost în țară, CONSTANTINESCU DAN, era în relații apropiate cu inginerul cercetător în geofizică SOARE ANDREI ALEXANDRU, șeful laboratorului geofizic din localitatea Surlari-Ilfov, cu care și în prezent întreține legături prin corespondență.

Din semnalarea referitoare la profesorul universitar - pensionar CONSTANTINESCU LIVIU, mai rezultă că a fost reprezentant al țării noastre în diferite organisme internaționale, în probleme de geofizică, a fost vice-președinte al Biroului executiv al Uniunii internaționale de geologie și geofizică, iar în prezent, datorită relațiilor pe care le are cu personalități științifice pe plan internațional, ar fi numit președinte al "Congresului mondial al petrolului", care va avea loc în țara noastră în septembrie anul viitor.

Din datele ce se dețin, rezultă că sus-numitul este vizitat de SOARE ANDREI ALEXANDRU, lucrat în D.U.I. de Serv.III pentru relații neoficiale cu cetățeni străini și de profesorul-pensionar GRIGOROVICI RADU, care mai lucrează la Institutul de fizică atomică din localitatea Măgurele.

Menționăm că nu posedăm alte date care să confirme cele semnalate de sursa "Valentin".

Avînd în vedere că sursa menționată se află în relații amicale, de vizită cu cel semnalat și este om de știință, șeful unui laborator de cercetări, semnalarea merită să fie luată în seamă.

Organul nostru, prin aceeași sursă întreprinde măsuri pentru a obține noi date cu privire la preocupările și intențiile celui semnalat și legăturile acestuia.

SEFUL INSPECTORATULUI
General maior
Dumitrașcu Alexandru


I.S.J. ILFOV - SERV.III
PRIMIT = 300/1/I.A.
SURSA = "VALENTIN"
CASA = locul de muncă
Dos.F.N./00__/11.04.1978

NOTA-RAPORT

In continuarea semnalării făcute la 23.03.1978 privind pe LIVIU CONSTANTINESCU - la solicitarea organului nostru - sursa "VALENTIN" mai ne precizează următoarele:

Soția lui LIVIU CONSTANTINESCU nu a lucrat niciodată, are o inteligență formată, apreciată ca o bună diplomată, știe să se poarte cu oamenii, este cea care a condus și conduce familia, în ultimă instanță ea decide. Se manifestă permanent nemulțumită și de multe ori cu răutate la adresa conducerii de partid și de stat.

Este născută în Sighișoara, unde mai are două surori pe care le vizitează de cca. două ori pe an. De asemenea și aceste două surori o vizitează în București. Alte rude nu sînt cunoscute că îi mai vizitează.

Ca prieteni de familie se află MARIANA DRUGA, în etate de 50 ani, șef laborator foto în cadrul Institutului de Petrol Gaze Geologie, laborator situat pe str. Traian Vuia nr.6, telefon nr. 12.77.96 (centrală).

MARIANA DRUGA se află în bune relații cu soția lui LIVIU CONSTANTINESCU, în casa căruia fiind văzută de sursă de mai multe ori.

MARIANA DRUGA cu ani în urmă a fost căsătorită cu profesorul fizician RADU DRUGA, care ulterior despărțirii a făcut o călătorie turistică în străinătate și a refuzat să se mai reîntoarcă, în prezent fiind stabilit în S.U.A. și lucrează tot ca fizician la muzeul de artă "GUGENHEIM".

Relațiile strînse între familiile LIVIU CONSTANTINESCU și RADU DRUGA datează de foarte mulți ani, astfel că și în prezent MARIANA DRUGA continuă să vină în vizită, iar RADU DRUGA din S.U.A. să transmită lui LIVIU CONSTANTINESCU - cu ocazia diferitelor sărbători - felicitări.

Din afirmațiile lui LIVIU CONSTANTINESCU mai se desprinde faptul că RADU DRUGA ar fi printre primii, în cazul cînd va auzi despre acțiunea sa, care va interveni favorabil, deoarece și el a suferit în R.S.R., motiv de altfel pe care l-a determinat să și rămînă în străinătate.

Cel de-al doilea prieten de familie este profesorul pensionar RADU GRIGOROVICI, membru corespondent al Academiei R.S.R., în relații bune cu LIVIU CONSTANTINESCU încă din perioada de cînd erau studenți.

Soția lui RADU GRIGOROVICI de asemenea este prietenă bună cu soția lui LIVIU CONSTANTINESCU.

Din cîte îl cunoaște sursa "VALENTIN", pe RADU GRIGOROVICI nu-l interesează problemele politice și nici alte probleme în afară de profesiunea lui.

Totuși, în afara profesiei lui, singurele discuții pe care le face sînt referitoare la comportarea și pregătirea necorespunzătoare a unor membri ai Academiei R.S.R. și care totuși "sînt puși să conducă știința în România".

Sursa "VALENTIN" a mai semnalat că în ultimul timp a continuat în mod obișnuit să țină legătura telefonică cu profesorul LIVIU CONSTANTINESCU, dar nu a găsit momentul prielnic de a merge la domiciliul său.

"VALENTIN" a fost instruit să continuie discuțiile pe tema ridicată de LIVIU CONSTANTINESCU, pentru a le adînci, în scopul obținerii de noi date necesare organului nostru la verificarea afirmațiilor făcute și prevenirea acestei acțiuni.

La presupunerea lui "VALENTIN" că LIVIU CONSTANTINESCU ar fi posibil să aibă la domiciliul său unele scrieri cu conținut tendențios - și de aici necesitatea efectuării unui control în secret, ne-a întocmit schița apartamentului și a promis că va încerca, dacă va fi posibil, să obțină și mulajul cheilor de la apartament.

Nota în copie va fi înaintată - de urmare - la Direcția a I-a.

Lt.col. Iacob Alex.


I.S.J. ILFOV - SERV.III
PRIMIT = 300/1/I.A.
SURSA = "VALENTIN"
CASA = loc de muncă
Dos.F.N./00/__/23.04.1978

NOTA RAPORT

In ziua de 22.04.1978, la întîlnirea avută cu sursa "VALENTIN", ne-a declarat următoarele:

Făcînd parte din colectivul de redacție al revistei de studii și cercetări în probleme de geofizică, LIVIU CONSTANTINESCU împreună cu ceilalți membri, a participat la ședințele organizate de colectiv aducîndu-și personal contribuția prin publicarea de noi articole și studii de geofizică.

Acest colectiv este condus de academician profesor SABBA STEFANESCU în calitate de președinte (fiul său ION STEFANESCU, fizician, rămas în R.F.G. din anul 1975 fără forme legale), vicepreședinte profesor LIVIU CONSTANTINESCU, iar ca membrii mai fac parte următorii fizicieni: DRAGOMIR ROMANESCU, SARION MARIUS, GAVAT IULIAN și RADU BOTEZATU, iar în calitate de secretar științific este numitul ZUGRAVESCU DOREL.

In ședința de săptămîna trecută LIVIU CONSTANTINESCU s-a manifestat nemulțumit pentru faptul că nu a primit aprobarea Academiei pentru ca - cu două săptămîni în urmă - să meargă la Budapesta la o reuniune internațională în probleme de geofizică. In locul său a fost trimis SOARE ANDREI ALEXANDRU, dar a sperat totuși că va fi trimis spre sfîrșitul acestei reuniuni și el.

In discuții a intervenit academicianul profesor SABBA STEFANESCU, care i-a promis lui LIVIU CONSTANTINESCU că în vara acestui an va merge în mod sigur la o reuniune științifică internațională dîndu-i lui LIVIU o scrisoare primită din străinătate, unde era specificată și tema pe care urmează să fie dezbătută și ca atare să se pregătească.

LIVIU CONSTANTINESCU a luat scrisoarea afirmînd că peste o săptămînă va da răspunsul în sensul că va considera necesar să accepte invitația.

La propunerea sursei "VALENTIN", LIVIU CONSTANTINESCU a acceptat invitația de a face o vizită la locul ei de muncă de pe raza județului.

Propunerea sursei "VALENTIN" a fost făcută la sugestia organului nostru, pentru a avea posibilitatea să reia discuțiile anterioare referitoare la "dizidența deschisă" pe care LIVIU CONSTANTINESCU intenționează să o facă.

Lt.col.,
Icaob Alex.


MINISTERUL DE INTERNE
Departamentul Securității Statului
Direcția I
Nr.161/O.T/00399321 din 26 aprilie 1978

SE APROBA
(semnătură)

PLAN DE MASURI

Din datele pe care le deținem rezultă că numitul CONSTANTINESCU LIVIU, fiul lui Romul și Ana, născut la 26 XI 1914 în Ighișul Vechi - Sibiu, de profesie geofizician, fost profesor universitar, membru corespondent al Academiei R.S. România, în prezent pensionar, preconizează să formeze o așa-numită "disidență deschisă", considerînd că este de datoria lui și a oamenilor de știință patrioți să arate toate "racilele" de care suferă orînduirea socială și de stat și, în mod special, situația inadmisibilă în care s-ar găsi intelectualii din țara noastră.

In scopul verificării informației de primă sesizare, a cunoașterii poziției atitudinii politice prezente și prevenirea punerii în aplicare a unor eventuale acțiuni de natură a leza interesele securității statului nostru, propunem a se aproba lucrarea prin dosar de urmărire informativă a lui CONSTANTINESCU LIVIU.

In cadrul dosarului de urmărire informativă vor fi realizate următoarele sarcini:

1. Stabilirea concepțiilor și a manifestărillor politice pe care le exteriorizează cel în cauză, cu privire la orînduirea socială și de stat din țara noastră, factorii de influență negativă care îl determină să adopte o asemenea poziție.

2. Cunoașterea și prevenirea eventualelor acțiuni ostile pe care preconizează să le întreprindă; căile și metodele prin care caută să angreneze la activități ostile unele persoane din anturajul său.

3. Inițierea unor măsuri de influențare pozitivă a obiectivului prin intermediul unor persoane cu ascendent moral și profesional asupra sa, inclusiv prin unele persoane cu funcții în cadrul Academiei R.S. România și Ministerul Educației și Invățămîntului.

4. Identificarea persoanelor care în diferite ocazii au luat la cunoștință de manifestările obiectivului și ar putea fi ascultate ca martori, precum și reținerea prin acte premergătoare a faptelor și împrejurărilor ce pot contribui la documentarea poziției și atitudinii sale ostile.

Pentru realizarea sarcinilor menționate, vom lua următoarele măsuri:

- Dirijarea sursei "VLAD" din legătura I.J. Ilfov, care a furnizat informația de primă sesizare, cu sarcini concrete pe linia semnalării manifestărilor ce le exteriorizează, persoanele pe care obiectivul preconizează să le atragă la acțiunea sa, precum și pe linia influențării pozitive.

Termen permanent
Răspund: lt.col. Iacob Nic.
cpt. Oancea Traian

- studierea persoanelor ce îi formează anturajul apropiat, în vederea încadrării informative pe o a doua linie a obiectivului.

Termen: 30 mai 1978
Răspunde: cpt. Oancea Traian

- Pentru controlarea activității de la domiciliu a obiectivului, vom întreprinde măsuri de studiere a posibilităților de instalare a mijloacelor speciale.

Terman: 5.V.1978
Răspund: cpt. Oancea Traian
lt. Cusak Ion

- Vom întreprinde măsura interceptării corespondenței interne și externe, pentru a cunoaște caracterul legăturilor pe care le întreține și a preveni eventuale comunicări ce ar putea leza interesele securității statului.

Termen permanent
Răspunde cpt. Oancea Traian

- In stabilirea legăturilor pe care obiectivul le realizează vom solicita folosirea filajului pe momente operative ce impun aceasta.

Termen permanent
Răspunde cpt. Oancea Traian

- Prin relațiile operative "S.S.", "P.R.", "G.T." din cadrul Ministerului Educației și Invățămîntului și Academia R.S. România, vom acționa în direcția antrenării sale la unele activități științifice (lucrări, tematici, simpozioane, conferințe) creindu-se cadrul corespunzător de exercitare a unei influențe pozitive asupra obiectivului.

Termen permanent
Răspund: cpt. Oancea Traian
cpt. Popa Marin

- Impreună cu ofițerul de la I.J. Ilfov, care deservește informativ localitatea Grădiștea, vom analiza posibilitățile surselor existente aici de a furniza informații despre obiectiv pe perioada cînd acesta vine în localitatea respectivă, unde își are reședința de vară.

Termen: 20.V.1978
Răspunde: cpt. Oancea Traian

In funcție de evoluția situației operative, vom întreprinde și alte măsuri ce vor fi reclamate.

OFITER SPECIALIST III
Căpitan OANCEA TRAIAN


I.S.J. ILFOV - SERV.III
SURSA = "VALENTIN"
LOCUL = loc de muncă
Dos.nr.__/00__/6.05.1978

NOTA - RAPORT

La întîlnirea din 06.05.1978, sursa "VALENTIN" ne-a relatat în continuare următoarele despre preocupările profesorului LIVIU CONSTANTINESCU:

I-a relatat lui "VALENTIN" că a fost chemat de conducerea Academiei, propunîndu-i să-și facă formele necesare pentru a merge la fiul său din R.F.G., asigurîndu-l că în ceea ce o privește, Academia îi va da tot sprijinul.

LIVIU CONSTANTINESCU afirma că el le-ar fi spus tovarășilor respectivi că el nu are ce căuta la fiul său din R.F.G., spunînd sursei că o acceptare a sa de a merge la fiu, ar lăsa în ultimă instanță impresia că într-o măsură a fost de acord cu poziția acestuia, plus că după aceea s-ar ivi unele suspiciuni despre discuțiile directe purtate cu fiul său

I-a mai spus lui "VALENTIN" că i-a rugat pe cei de la academie, dacă este posibil, să-i dea voie (să intervină) să meargă soția lui, deoarece dînsa dorește mult să-l vadă și în această situație s-ar liniști mult.

Avînd garanții, urmează ca soția lui LIVIU CONSTANTINESCU să-și întocmească formele de pașaport.

In ultimă instanță este mulțumit că va pleca soția și faptul că a fost și el întrebat de cei în drept.

"VALENTIN" ne-a mai semnalat că în afara locuinței din București, LIVIU CONSTANTINESCU mai are un teren în localitatea Greci (?), cumpărat de el cu ani în urmă, cu forme legale, pe care și-a ridicat provizoriu o magazie, deoarece nu a obținut autorizație de construcție și unde se deplasează uneori cu autoturismul său, ocupîndu-se de întreținerea terenului.

Din cele relatate de "VALENTIN" pînă în prezent nu a găsit prilejul să reia discuția pe marginea afirmației anterioare făcute cu privire la "dezidența deschisă" pe care ar intenționa să o facă.

Lt.col. Iacob Alex.


INSPECTORATUL JUD. ILFOV
AL M.I. SERV.III SECURIT.
PRIMIT =
SURSA = "Valentin"

NOTA - RAPORT

Din cele relatate de sursa "Valentin", referitor la profesorul LIVIU CONSTANTINESCU, rezultă următoarele:

In ultima perioadă de timp, "Valentin" s-a întîlnit de mai multe ori în cadrul colectivului revistei de studii și cercetări în probleme de geofizică cu LIVIU CONSTANTINESCU, care deține funcția de vicepreședinte. De asemenea, ține permanent legătura telefonică pentru rezolvarea unor probleme tehnice de apariție la timp a acestei reviste.

După cum ne informează "Valentin", în acest timp nu a găsit prilejul să reia discuția pe marginea afirmației făcute în luna aprilie 1978 referitoare la "dizidența deschisă" ce și-a propus-o să o facă, ca urmare a insistenței soției sale, nemulțumită în acea perioadă, că nu i se aprobase plecarea temporară la fiul său din R.F.G.

"Valentin" motivează că nu îndrăznește să-l mai întrebe despre acest lucru, deoarece LIVIU CONSTANTINESCU este o persoană foarte suspicioasă și pe lîngă faptul că nu ar obține nimic, în plus, pentru viitor nu i-ar mai da atenția cuvenită, sau chiar va fi îndepărtat din rîndul colaboratorilor săi. "Valentin" argumentează și prin faptul că LIVIU CONSTANTINESCU cu foarte mare greutate răspunde la întrebările referitoare la familia și persoana sa, susținînd teoria că pe el niciodată nu l-a interesat să afle despre viața altora și numai faptul dacă este pregătit și în ce măsură, să facă față problemelor profesionale.

Totuși, "Valentin" ne precizează că față de poziția și atitudinea avută la începutul anului 1978, în prezent este cu totul schimbat. Ceea ce l-a mulțumit pe el este în primul rînd faptul că, conducerea Academiei R.S.R., l-a chemat în vara aceasta de cîteva ori pentru a-l consulta în unele probleme, i-au cerut ajutorul în elaborarea unor lucrări de specialitate și că i s-a dat posibilitatea să consulte unele lucrări de specialitate din străinătate.

A rămas de asemenea impresionat de propunerea făcută de academie, în sensul că îl va ajuta să meargă să-l viziteze pe fiul său în R.F.G., la care el le-a mulțumit, dar în același timp le-ar fi răspuns că este de datoria copiilor să-și viziteze părinții.

Prin luna august, LIVIU CONSTANTINESCU i-a confiat lui "Valentin" că este foarte mulțumit că soției sale i s-a aprobat să plece în vizită la fiul lor și că în acest fel a scăpat de reproșurile permanente ce i le aducea, în sensul că este un om de nimic, deoarece nu apelează la cunoștințele pe care le are.

El este convins că tot cei de la academie l-au ajutat în această problemă.

Pînă în prezent, lui "Valentin" LIVIU CONSTANTINESCU nu i-a spus dacă soția a plecat sau nu în R.F.G., în schimb cunoscînd tot de la el că ea este foarte bolnavă și că nu știe cu ce să o mai trateze.

Tot timpul liber pe care l-a avut în această vară și l-a petrecut pe terenul proprietate personală ce îl are în afara Capitalei, unde a cultivat legume.

NOTA OF.

Lui "Valentin" i s-au trasat sarcini să urmărească cu mai multă atenție poziția prezentă a lui LIVIU CONSTANTINESCU și să reînnoiască invitația făcută de a-l vizita la Căldărușani.

Nota în copie la Direcția I-a.

Lt.col. Iacob Alex.

10.X.1978


MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI
INSPECTORATUL JUDETEAN ILFOV
Derviciul III
300/1/IA/15.03.1979
SURSA: "VALENTIN"

- NOTA RAPORT -

In baza sarcinilor ce le are, sursa "VALENTIN" ne-a relatat următoarele din comportarea și poziția prezentă a lui CONSTANTINESCU LIVIU, profesor universitar, pensionar, membru corespondent al Academiei R.S. România.

CONSTANTINESCU LIVIU continuă să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce-i sînt încredințate de Academie privind unele studii de geofizică a pămîntului pe care le face cu multă conștiinciozitate.

Primește din străinătate unele publicații de specialitate ale unor organisme internaționale la care este abonat dar se manifestă nemulțumit că aceste abonamente trebuie să le plătească el, fiind de părere că este de datoria Academiei să-i pună la dispoziție aceste studii.

Cu multă conștiinciozitate se pregătește pentru Congresul mondial de anul acesta din domeniul petrolului ce se va ține la noi în țară și la care el va fi printre reprezentanții țării noastre. Iși menține părerea că a fost ales în acest organism numai datorită intervențiilor unor oameni de știință din străinătate care îl cunosc.

In cîteva rînduri sursa "VALENTIN" încercînd sub o formă mai voalată să reia discuția cu CONSTANTINESCU LIVIU despre afirmațiile făcute în anul 1978 despre așa numita "dezidență deschisă" a oamenilor de știință din țara noastra, acesta evită a mai face precizări, spunînd că în primul rînd datoria lui ca om de știință este de a fi util societății și că nu face politică, afirmînd: "Dumneata îmi cunoști principiu, detest pe acel om de știință care face politică gîndindu-se că în felul acesta succesele lor vor fi mai mari".

O condamnă pe soția sa care în totdeauna i-a reproșat că nu este în stare să se folosească de poziția și relațiile din străinătate pe care le are, dar acuma nu mai are ce să-i facă deoarece este bolnavă de nervi.

De asemenea îi aduce reproșuri soției sale și cu privire la poziția pe care o are față de fiul lor DAN, care nu s-a mai întors în țară și în prezent refuză să-și reglementeze situația, motiv pentru care el nu a cerut niciodată să meargă în R.F.G. pentru a-l vizita. Părerea lui CONSTANTINESCU LIVIU fiind, că este de datoria copilului să-și viziteze părinții.

De circa o lună de zile soția lui este plecată în R.F.G. în vizită la fiu și este mulțumit că a obținut aprobarea, fiind și el deacuma mai liniștit.

Inaintea plecarii în R.F.G. i-a cerut părerea lui "VALENTIN" dacă ar putea prelungi termenul de 30 zile cît are aprobarea, răspunzîndu-i-se că acest lucru îl poate face prin ambasada țării noastre din această țară.

Familia CONSTANTINESCU LIVIU continuă să se afle în relații bune cu ing. cercetător SOARE ANDREI ALEXANDRU fiind des vizitat și solicitat la locul de muncă al acestuia, în probleme de geofizică, are multă încredere în respectivul, iar sursa noastră "VALENTIN" bănuiește că în anul 1978 cînd SOARE a fost în străinătate l-a vizitat și pe fiul lor DAN CONSTANTINESCU în R.F.G., deoarece după întoarcerea acestuia în țară mama lui DAN era mult mai liniștită și hotărîtă să-și mai amîne plecarea pînă se va simți mai bine cu sănătatea.

In prezent profesorul LIVIU CONSTANTINESCU este propus de Academie să meargă la o reuniune științifică ce va avea loc la Bratislava - dar el este convins că această propunere este formală deoarece în mod sigur nu va primi aprobarea de pașaport, mai ales acum cînd soția lui este plecată.

N.O. Sursa "VALENTIN" a primit sarcini de a ține în continuare contactul cu LIVIU CONSTANTINESCU și de a reînnoi invitația a-i face o vizită la Căldărușani, unde sînt mai multe posibilități de discuții. După revenirea în țară a soției sale să o abordeze cu privire la situația fiului lor din R.F.G.

Intrucît din afirmațiile lui "VALENTIN" a rezultat că LIVIU CONSTANTINESCU nu este persoană capabilă să trădeze și pt. a-i dovedi o încredere mai mare propun ca Direcția I-a care îl are în atenție să-i acorde în cazul cînd se va solicita aviz favorabil pentru a merge în Cehoslovacia.

La întîlnire a participat și tov. Col. VOICU MARIN șeful securității. Nota în copie pt. exploatare la Dir.I-a.-

Lt.Col. Iacob Alexandru


Ministerul de Interne
Departam. Securității Statului
Dir.I - Serv.VI

Se aprobă
(semnătură)

- NOTA -

CONSTANTINESCU LIVIU a fost luat în lucru prin dosar de urmărire informativă la 26 aprilie 1978, fiind semnalat că intenționează să formeze o așa numită "disidență intelectuală" care să arate toate "racile" de care suferă orînduirea socială și de stat din țara noastră.

Din datele și informațiile ce au fost obținute în cadrul urmăririi informative, rezultă că obiectivul nu a întreprins pînă în prezent nimic în direcția concretizării intenției și nici nu a mai discutat cu alte persoane despre aceasta.

Stabilindu-se cauzele care au condus la exteriorizarea atitudinii dușmănoase (neglijarea, odată cu ieșirea la pensie, din partea Academiei și a M.E.I. a contribuției sale la viața științifică, posibilitatea tot mai redusă de acces la literatura străină de specialitate, tărăgănarea acordării vizei de plecare turistică a soției în R.F.G. la fiu s.a.), în procesul urmăririi au fost întreprinse măsuri prin factori competenți din Ministerul Ed. și învățămîntului și Academiei R.S.R. care au dus la o diminuare simțitoare a nemulțumirilor sale.

In prezent CONSTANTINESCU LIVIU este propus de Academia R.S. România pentru a participa la ședința Comisiei de problemă pentru cercetări geofizice planetare ce va avea loc în R.S. Cehoslovacia

Apreciind că și acest moment se înscrie în complexul de măsuri întreprins pentru influențarea pozitivă și totodată a întăririi sentimentului utilității sale pentru știința românească propunem a se aviza pozitiv plecarea în R.S. Cehoslovacia a lui CONSTANTINESCU LIVIU.

Pentru perioada șederii în străinătate preconizăm instruirea unui membru din cadrul delegației cu sarcini contrainformative, să sesizeze legăturile și discuțiile ce le poartă toți delegații români etc. Inainte și după întoarcerea din străinătate vor fi luate măsuri de supraveghere prin filare a obiectivului pentru a se descoperi eventuale legături suspecte. De asemenea va fi semnalat la P.C.T.F. pentru a i se efectua un control mai amănunțit.

p. SEF SERVICIU Cpt. OANCEA TRAIAN
Ltcol. WAGNER IOAN


MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI
DIRECTIA I
Nr.161/T.V./001604 din 14 martie 1986

APROB
LOCTIITOR SEF DIRECTIE
COLONEL MERCE ILIE
(semnătură) 28 III 86

RAPORT
cu propuneri de închidere a dosarului de urmărire informativă "COSTIN".

La data de 26 aprilie 1978 s-a deschis dosar de urmărire informativă asupra numitului CONSTANTINESCU LIVIU TIBERIU fiul lui Romul și Ana, născut la 26 noiembrie 1914 în localitatea Ighișul Vechi județul Sibiu, de profesie geofizician, membru corespondent al Academiei R.S. România, în prezent pensionar.

La baza începerii urmăririi informative au stat informații neverificate din care rezultă că cel în cauză ar intenționa să formeze o așa-numită "disidență deschisă" privind "situația intelectualității" din țara noastră.

Din datele și informațiile obținute pe parcursul urmăririi informative, inclusiv prin folosirea mijloacelor speciale "T.O." rezultă faptul că informația de primă sesizare nu se verifică, cel în cauză avînd unele nemulțumiri de ordin profesional, fără caracter politic.

In același context s-a stabilit faptul că relațiile sale cu persoane din străinătate au avut un caracter profesional, respectiv persoane cunoscute de cel în cauză în perioada în care a funcționat ca vicepreședinte al Biroului Executiv al Uniunii Internaționale de geologie și geofizică, calitate în care a efectuat numeroase deplasări în străinătate.

Față de acțiunea fiului său CONSTANTINESCU LIVIU a adoptat o atitudine corespunzătoare, sens în care a adresat mai multe memorii unor organe de partid și de stat în care condamnă fapta acestuia.

In prezent CONSTANTINESCU LIVIU este în vîrstă de 72 ani și suferind de o gravă afecțiune cardiacă.

Avînd în vedere cele de mai sus propunem închiderea dosarului de urmărire informativă, materialele fiind de mică importanță și clasarea acestora la Centrul de Informatică și Documentare, cu menținerea în Cartoteca General Documentară.

Maior TRIFAN VIOREL

DE ACORD
SEFUL SERVICIULUI
Lt.col. Anastasiu Gabriel


XHTML Validator CSS Validator CSS Button