Preoții Constantinescu din Ighișul Vechi

În decursul a cinci generații acoperind două secole, Constantineștii au dat consătenilor din Ighișul Vechi șase preoți. Cu schimbări de nume (Constantin, Popoviciu, Costandin, Costanescu, Costandinescu, Constantinescu) datorite împrejurărilor, ei au slujit fără întrerupere — de la Daniil Constantin (hirotonit în 1771) până la Romul Constantinescu (decedat în 1966). Materialul documentar prezentat aici provine din arhiva personală a profesorului Liviu Constantinescu.