The Public Stack of Dan H. Constantinescu

Centenarul Liviu Constantinescu

Liviu Constantinescu a fost profesor de geofizică la Universitatea din București și membru al Academiei Române. A organizat și condus Observatorul Geomagnetic Național Surlari și, succesiv, secțiile de geofizică din câteva institute ale Academiei. În cercetare a adus contribuții în domeniul câmpurilor naturale ale Pământului și în seismologie. A fost membru al mai multor organizații științifice internaționale, vicepreședinte al Uniunii Internaționale de Geodezie și Geofizică și vicepreședinte al Comisiei Europene de Seismologie.

Observatorul Geomagnetic Național Surlari „Liviu Constantinescu” la 70 de ani

Observatorul a fost înființat în 1943 ca stație de referință națională a tuturor categoriilor de cartare magnetică de pe teritoriul României și totodată ca centru de cercetări fundamentale în domeniul geomagnetismului, cu aplicații în prospecțiunea magnetică.

Biobibliografie Liviu Constantinescu

Fizicianul și geofizicianul Liviu Constantinescu (1914–1997) este considerat, împreună cu Sabba S. Ștefănescu, drept cofondator al școlii românești de geofizică.

Centenarul Radu Grigorovici

Radu Grigorovici (1911–2008) a fost un fizician de înaltă valoare științifică și un intelectual neconformist ireductibil. Centenarul nașterii sale prilejuiește câteva evenimente, cel mai important fiind comemorarea la Academia Română.

Dosarul "Valentin"

O arhivă documentară relativă la urmărirea informativă a profesorului Liviu Constantinescu și sursa "Valentin".

În apărarea memoriei profesorului Liviu Constantinescu

O documentare despre un atac la demnitatea morală și integritatea profesională a profesorului Liviu Constantinescu și despre reacția comunității științifice în apărarea memoriei profesorului.

Preoții Constantinescu din Ighișul Vechi

În decursul a cinci generații acoperind două secole, Constantineștii au dat consătenilor din Ighișul Vechi șase preoți.

Photo gallery

A focused use of light for a diffuse purpose.

The Public Heap of Dan H. Constantinescu

An assorted repository of documents dynamically created, updated and deleted; at times it might be empty.

The Public Archive of Dan H. Constantinescu

An archive of older items that have been removed from the stack.
XHTML Validator CSS Validator CSS Button wikipedia name logo about DHC