The Public Archive of Dan H. Constantinescu

Articole din Curierul de Fizică

O selecție de articole, scanate din numere anterioare #67 din august 2010, când CdF a început să fie publicat electronic.

Analiza muncii la Institutul de Fizică, Măgurele, 1952

Note manuscrise luate de fizicianul și geofizicianul Liviu Constantinescu în timpul ședințelor și însemnări pregătite în vederea propriilor intervenții.

Liviu Constantinescu: Sinergismul în cercetările geonomice

Discurs de recepție la Academia Română, rostit la 17 aprilie 1992 în ședință publică. Cu răspunsul acad. Sabba Ștefănescu. Cuvânt de deschidere a ședinței de acad. Nicolae Cajal.

Liviu Constantinescu: Mesaje ale Pămîntului în descifrări actuale HTML PDF

„Scrierea de față a rezultat din [...] intenția mai veche a autorului de a face cunoscute unui public larg principalele probleme de interes general și cu prelungiri pe plan social-cultural ale unei științe, în același timp vechi și noi, asupra conținutului și poziției căreia ideile nu sînt clare nici chiar pentru unii care lucrează în domeniul geoștiințelor: geofizica.”
Reeditarea acestei broșuri – scrisă pentru „orice om care gîndește” și tipărită de Editura Științifică în 1974 – se justifică prin conținutul ei de mesaje care, după treizeci de ani, rămân actuale.