Centenarul Liviu Constantinescu


Comemorare la Academia Română

26 noiembrie 2014

Sesiune comemorativă de comunicări dedicată împlinirii a o sută de ani
de la nașterea academicianului Liviu Constantinescu (1914–1997)


Comemorare la Departamentul de Geofizică, Universitatea din București

21 noiembrie 2014

GEO–2014
Sesiune de comunicări științifice


Bibliografie Liviu Constantinescu – Proiect

Scopul acestui proiect este definitivarea listei de articole științifice și comunicări ale profesorului Liviu Constantinescu și adunarea acestora, sub forma de documente pdf obținute prin scanarea originalelor, într-o arhivă electronică. Dificultățile legate de reperarea unor lucrări apărute în publicații de circulație restrânsă, cât și de realizarea unor scanări de calitate acceptabilă, impun proiectului o desfășurare pe durată nedeterminată. Completări și corecturi vor fi făcute pe măsură ce vor fi obținute date noi. Oricine dorește să se alăture proiectului este binevenit.


Curierul de Fizică, nr. 77, septembrie 2014


Liviu Constantinescu: Mesaje ale Pământului în descifrări actuale

Ediția a II-a, cu prefață de Andrei Alexandru Soare; Integral, București, 2014; ISBN 978-973-8209-09-1.

„Scrierea de față a rezultat din ... intenția mai veche a autorului de a face cunoscute unui public larg principalele probleme de interes general și cu prelungiri pe plan social-cultural ale unei științe, în același timp vechi și noi, asupra conținutului și poziției căreia ideile nu sunt clare nici chiar pentru unii care lucrează în domeniul geoștiințelor: geofizica.” — Din prefața autorului (1974)

 Download  eBook  Copyright © 2014 Dan H. Constantinescu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Curierul de Fizică, nr. 72, mai 2012


Liviu Constantinescu: Sinergismul în cercetările geonomice

Academia Română
Discursuri de recepție
Acad. Liviu Constantinescu
Sinergismul în cercetările geonomice
Discurs rostit la 17 aprilie 1992 în ședință publică
Cu răspunsul acad. Sabba Ștefănescu
Cuvânt de deschidere a ședinței de acad. Nicolae Cajal
Editura Academiei Române
București, 1992