Academia Română

La Academie 08.10.2004

Academia Română a dedicat împlinirii a 90 de ani de la nașterea academicianului Liviu Constantinescu o ședință comemorativă, organizată de Secția de Științe Geonomice în 8 octombrie 2004.

Într-un scurt cuvânt introductiv (LIVIU CONSTANTINESCU, un remarcabil profesor), academicianul Mircea Săndulescu a evocat figura academicianului Liviu Constantinescu, lăsând celorlalți vorbitori să-i detalieze activitatea și personalitatea. Au urmat: academicianul Radu Dimitrescu, care a dat citire cuvântării dr. Marius Visarion, membru corespondent al Academiei Române (LIVIU CONSTANTINESCU, omul și opera); dr. Dorel Zugrăvescu, membru corespondent al Academiei Române (Academicianul LIVIU CONSTANTINESCU, așa cum l-am cunoscut...); profesor dr. Paul Georgescu (Academicianul LIVIU CONSTANTINESCU... profesorul); ing. geofizician Andrei Alexandru Soare (Profesorul LIVIU CONSTANTINESCU, întemeietorul Observatorului Geofizic Surlari).

Relatări asupra ședinței comemorative au apărut într-un comunicat al Academiei Române din 8 octombrie 2004 și în cotidianul Ziua din 18 octombrie 2004 (Un "om deplin" al științei românești). Textele integrale ale cuvântărilor rostite au fost publicate în revista Academica, Nr.32, noiembrie 2004, Anul XV (169).

Observatorul Geomagnetic Național Surlari "Liviu Constantinescu"

La Observator 15.10.2004

Observatorul Geomagnetic Național Surlari, înființat în anul 1943 sub egida Institutului Geologic al României, a obținut în ultima vreme atât statutul de observator geomagnetic planetar cât și pe acela de obiectiv special de interes național.

La împlinirea a 61 de ani de la punerea în funcțiune a Observatorului (16 octombrie 1943) și a 90 de ani de la nașterea întemeietorului său, academicianul Liviu Constantinescu (26 noiembrie 1914), Institutul Geologic al României a considerat oportun să cinstească memoria ilustrului pionier al geofizicii românești, atribuind Observatorului Geomagnetic Național Surlari numele "Liviu Constantinescu".

Comemorarea acestor evenimente a avut loc la Observator în 15 octombrie 2004. Directorul Observatorului, ing. geofizician Andrei Alexandru Soare, a evocat momente din istoria Observatorului și figura academicianului Liviu Constantinescu; a urmat dezvelirea unei plăci omagiale.

XHTML Validator CSS Validator CSS Button