Proiect

Cuvânt înainte

Articole științifice și comunicări

Lucrări de sinteză

Cronologie

Cuvânt înainte

Liviu Constantinescu (26 noiembrie 1914 – 29 noiembrie 1997) s-a născut în satul Ighișul Vechi, județul Sibiu. Era al doilea din cei cinci copii ai preotului Romul Constantinescu și ai soției sale Ana (n. Dancășiu). A urmat școala primară la Rășinari și liceul la Sighișoara și a susținut examenul de bacalaureat la Blaj (1932). A studiat la Facultatea de Științe a Universității din București, obținând diploma de licență în științele fizico-chimice (1935).

A devenit asistent la aceeași facultate și a început studii de doctorat sub îndrumarea profesorului Eugen Bădărău. În 1941 și-a susținut teza de doctorat intitulată Potențiale disruptive în vapori de hidrocarburi. Din acești ani datează un număr de lucrări experimentale de fizica descărcărilor electrice în gaze (fizica plasmei de joasă energie).

În 1943 a fost numit director al Observatorului Geofizic Surlari-Căldărușani (astăzi, Observatorul Geomagnetic Național Surlari „Liviu Constantinescu”), pe care l-a organizat și l-a condus până în 1958. Această reorientare către geofizică s-a concretizat în lucrări de geomagnetism: distribuția normală și variația seculară a câmpului geomagnetic principal, morfologia generală și particularitățile perturbațiilor geomagnetice, curenții telurici.

În 1949 a fost numit conferențiar la Catedra de Geofizică, nou creată la Institutul de Mine, transferată la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie (IPGG) iar mai târziu (1973) la Universitatea din București. De-a lungul anilor, a devenit profesor și apoi șef de catedră. S-a ocupat cu studiul câmpurilor naturale ale Pământului (câmpul geomagnetic și câmpul gravific), aducând printre altele contribuții la interpretarea fizică a anomaliilor câmpurilor potențiale.

Participarea la Adunarea Generală a Uniunii Internaționale de Geodezie și Geofizică (Toronto, 1958) l-a adus în contact cu marii seismologi ai vremii și l-a determinat să înceapă o serie de lucrări asupra cutremurelor vrâncene. Cadrul acestor cercetări a fost apoi extins, pentru a include seismicitatea teritoriului României, seismotectonica și mecanismul focal al cutremurelor de pământ.

A fost membru în Biroul Uniunii Internaționale de Geodezie și Geofizică (1967–1975) și vicepreședinte (1969–1971) al acesteia. Contactele științifice stabilite în această perioadă și accesul la rezultatele cercetărilor de geofizică la scară planetară l-au ajutat să elaboreze o imagine sintetică și unitară a planetei Terra, pe care a prezentat-o în cartea Mesaje ale Pământului în descifrări actuale (1974). Expresie a „generalității interesului prezentat de ideile respective pentru orice om care gândește”, ea urma să fie volumul introductiv la o suită dedicată științelor Pământului, care nu a putut fi continuată.

Discursul de recepție la Academia Română, intitulat Sinergismul în cercetările geonomice (1992), a aprofundat această temă, subliniind necesitatea abordării multidisciplinare a problemelor complexe ale științelor Pământului.

Proiectul Bibliografie Liviu Constantinescu a fost inițiat în anul 2014, cu prilejul centenarului nașterii profesorului. Scopul său este definitivarea listei de articole științifice și comunicări și adunarea acestora, sub forma de documente pdf obținute prin scanarea originalelor, într-o arhivă electronică. Pentru completitudine, proiectul conține și lista lucrărilor de sinteză (cursuri universitare, manuale tehnice și alte texte științifice).

Dificultățile legate de reperarea unor lucrări apărute în publicații de circulație restrânsă, cât și de realizarea unor scanări de calitate acceptabilă, impun proiectului o desfășurare pe durată nedeterminată. Completări și corecturi vor fi făcute pe măsură ce vor fi obținute date noi. Jurnalul versiunilor succesive este ținut pe pagina Cronologie.

Mulțumesc unui mic grup de geofizicieni cu ajutorul cărora am demarat acest proiect: Mihai Gătej, Luminița Iancu, Anca Isac, Marian Ivan. Oricine dorește să se alăture proiectului este binevenit.

Dan H. Constantinescu
Frankfurt am Main
septembrie 2014