Proiect

Cuvânt înainte

Articole științifice și comunicări

Lucrări de sinteză

Cronologie

Articole științifice și comunicări

Eugène Badareu, Liviu Constantinesco: Le potentiel explosif dans la vapeur de benzène. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris, tome 207, p. 217–220 (1938).

{{Colaborare cu E. Bădărău}}: Étude du potentiel explosif dans la vapeur des hydrocarbures. I. Benzène. Bulletin de la Société Roumaine de Physique, vol. 39, p. 45–72 (1938).

{{Colaborare cu E. Bădărău}}: Étude du potentiel explosif dans la vapeur des hydrocarbures. II. Toluène. Disquisitiones mathematicae et physicae, tom. I, p. 157–161 (1940).

{{Liviu Constantinescu}}: Étude du potentiel explosif dans les vapeurs d'hydrocarbures. III. Xylènes. Bulletin de la Société Roumaine de Physique, vol. 41, p. 73–77 (1940).

{{Liviu Constantinescu}}: Remarques sur les potentiels explosifs des xylènes. Bulletin de la Société Roumaine de Physique, vol. 42, p. 42–47 (1941).

{{Liviu Constantinescu}}: Observatorul geofizic Surlari-Căldărușani. Revista științifică „V. Adamachi”, tom. XXIX, nr. 3–4, p. 329–332 (1943).

{{Liviu Constantinescu}}: Kurzer Bericht über die Tätigkeit des magnetischen Observatoriums Surlari-Căldărușani. Geomagnetisches Institut Potsdam (1944).

Liviu Constantinescu: Establishment of a magnetic observatory in Romania. IUGG/IAGA, Transactions of the Oslo Meeting, 17–28 August 1948. [Prezentare cantitativă ulterioară în Descriptions of Geomagnetic Observatories, IAGA, US Coast and Geodetic Survey, p. 69–72 (1959).]

{{Liviu Constantinescu}}: Contributions à la caractérisation numérique de l'agitation géomagnétique en 1944. Études de géophysique pure et appliquée, Comitetul Geologic, Studii tehnice și economice, Seria D, nr. 2, p. 13–29 (1950).

{{Liviu Constantinescu:}} Începuturi brusce de furtuni magnetice între anii 1944 și 1949. Lucrările sesiunii generale științifice a Academiei RPR din iunie 1950, p. 398–412.

{{Liviu Constantinescu}}: Cu privire la variația seculară a elementelor geomagnetice în RPR. Studii și cercetări de fizică, tom. V, nr. 1–2, p. 73–83 (1954).

{{Colaborare cu N. Milea și P. Constantinescu}}: Distribuția normală a valorilor declinației magnetice în RPR. Studii și cercetări de fizică, tom. V, nr. 1–2, p. 85–89 (1954).

{{Liviu Constantinescu}}: Contribuții la studiul morfologiei furtunilor magnetice. Buletinul științific, Secția de științe matematice și fizice, tom. VI, nr. 3, p. 651–665 (1954).

{{Colaborare cu N. Milea}}: Distribuția normală a valorilor inclinației magnetice în RPR. Studii și cercetări de fizică, tom. VI, nr. 3, p. 451–457 (1955).

{{Colaborare cu N. Milea}}: Contribuții la studiul curenților telurici. I. Amplasamentul și sistemul de înregistrare. Perturbații în golf. Buletinul științific, Secția de științe matematice și fizice, tom. VII, nr. 3, p. 803–817 (1955).

{{Liviu Constantinescu}}: Efecte geomagnetice de erupții solare cromosferice în ciclul de activitate solară 1944–1954. Studii și cercetări de fizică, tom. VI, nr. 4, p. 629–698 (1955).

{{Liviu Constantinescu}}: Typen der in Rumänien örtlich zusammen kommenden gravimetrischen und magnetischen Anomalien und einige zu ihrer Deutung angewandten Verfahren. Geophysiker Tagung Leipzig, Physikalische Verhandlungen, 9. Jahrgang, Heft 6, p. 86 (1958).

{{Liviu Constantinescu}}: Problèmes de l'interprétation quantitative des anomalies gravimétriques et magnétiques dans l'ouest de la Transylvanie. Internationales Symposion Budapest, Bergakademie, 10. Jahrgang, Heft 12, p. 649 (1958).

{{Liviu Constantinescu}}: Comparabilité des valeurs normales des éléments géomagnétiques fournies pour le Bassin Carpatique par les formules hongroises et roumaines. Geofizikai Közlemények, vol. VII, nr. 3–4, p. 181–194 (1958).

{{Liviu Constantinescu}}: Distribution normale du champ géomagnétique en Roumanie pour l'époque 1955.0. International Union of Geodesy and Geophysics, Association of Geomagnetism and Aeronomy, Transactions of the Toronto Meeting, p. 354–355, Copenhagen (1960).

Liviu Constantinescu, Radu Botezatu: Contribuții la interpretarea fizică a anomaliilor cîmpurilor potențiale. I. Continuarea analitică în semispațiul inferior. Probleme de geofizică, vol. I, p. 97–138 (1961).

{{Colaborare cu R. Botezatu}}: Contribuții la interpretarea fizică a anomaliilor cîmpurilor potențiale. II. Condiții de aplicare a continuării analitice. Probleme de geofizică, vol. I, p. 139–162 (1961).

{{Colaborare cu R. Botezatu și Ruxandra Ștefănescu}}: Aplicabilitatea prospecțiunii gravimetrice la detectarea anticlinalelor petrolifere din regiunea pericarpatică. I. Anticlinalul Berca-Beciu-Arbănași. Buletinul IPGG, vol. VII, p. 39–59 (1961).

{{Colaborare cu V. Șteflea}}: Variația seculară a cîmpului geomagnetic pe teritoriul Republicii Populare Române în intervalul 1950–1960. Probleme de geofizică, vol. I, p. 249–257 (1961).

{{Colaborare cu A. Soare și Alexandra Soare}}: Gradul de perturbație geomagnetică în intervalul 1954–1959 pe baza înregistrărilor de la Observatorul geofizic Surlari. Probleme de geofizică, vol. I, p. 259–273 (1961).

{{Colaborare cu D. Enescu}}: Nature of faulting and stress pattern at the foci of some Carpathian-Arc-Bend earthquakes. Revue de géologie et géographie, tome VI, no. 1, p. 157–188 (1962).

{{Colaborare cu D. Enescu}}: Natura falierii și starea de tensiuni în focarele unor cutremure de la cotul Arcului Carpatic. Probleme de geofizică, vol. II, p. 45–77 (1963). [Versiunea în limba română a lucrării precedente.]

{{Colaborare cu R. Botezatu}}: A practical procedure for the downward continuation of potential fields. Revue de géologie et géographie, tome VI, no. 2, p. 275–297 (1962).

{{Colaborare cu R. Botezatu}}: Reducerea efectului de variație diurnă a gravității pentru teritoriul R.P. Române. Probleme de geofizică, vol. II, p. 7–18 (1963).

{{Colaborare cu Mohamed M. Abd Eldaiem}}: O formulă practică de aproximare a gradientului vertical. Probleme de geofizică, vol. II, p. 27–44 (1963).

{{Colaborare cu A. Soare}}: Particularități ale perturbațiilor geomagnetice în golf înregistrate la Observatorul geofizic Surlari în ciclul de activitate solară 1947–1957. Probleme de geofizică, vol. II, p. 147–162 (1963).

Liviu Constantinescu, D. Enescu: Caracteristicile mecanismului cutremurelor carpatice și implicațiile lor seismotectonice. Studii și cercetări de geofizică, tom. 1, p. 51–98 (1963).

{{Colaborare cu D. Enescu}}: Relații energie-magnitudine-intensitate pentru cutremurele carpatice. Parametrii regimului seismic al regiunii Vrancea. Studii și cercetări de geofizică, tom. 1, nr. 2, p. 239–268 (1963).

{{Colaborare cu D. Enescu}}: Energy-magnitude-intensity relations for the Carpathian earthquakes. Parameters of the seismic regime of the Vrancea region. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série de géophysique, tome 8, p. 13–28 (1964). [Versiunea în limba engleză a lucrării precedente.]

{{Colaborare cu A. Soare}}: Caracteristici ale distribuției și propagării perturbațiilor geomagnetice în formă de golf. Studii și cercetări de geofizică, tom. 1, nr. 2, p. 297–311 (1963).

{{Colaborare cu A. Soare și Alexandra Soare}}: Buletinul geomagnetic sintetic al Observatorului geofizic Surlari pentru anul 1961. Studii și cercetări de geofizică, tom. 1, nr. 2, p. 357–377 (1963).

{{Colaborare cu R. Botezatu și Ruxandra Ștefănescu}}: Aplicabilitatea prospecțiunii gravimetrice la detectarea anticlinalelor petrolifere din regiunea pericarpatică. II. Anticlinalele Boldești, Colibași și Dragomirești. Buletinul IPGG, vol. X, p. 9–22 (1963).

{{Colaborare cu D. Enescu}}: Fault-plane solutions for some Roumanian earthquakes and their seismotectonic implications. Journal of Geophysical Research, vol. 69, nr. 4, p. 667–674 (1964).

{{Colaborare cu D. Enescu}}: Parametrî seismiceskogo rejima oblasti Vrancea. Izvestia Akadademii Nauk SSSR, Fizika Zemli, nr. 3, p. 31–34 (1965).

{{Liviu Constantinescu}}: Dislocations and earthquake mechanism. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série de géophysique, tome 9, no. 1, p. 3–11 (1965).

Liviu Constantinescu: Dislocațiile și mecanismul cutremurelor de pămînt. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 3, nr. 2, p. 193–201 (1965).

{{Liviu Constantinescu}}: Main trends in research and applications concerning the vertical gradient of gravity. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 9, no. 2, p. 129–139 (1965).

{{Colaborare cu D. Stan și I. Stănculescu}}: Stabilitatea structurală a pereților golurilor din masive de sare. Buletinul IPGG, vol. XIII, p. 9–27 (1965).

Liviu Constantinescu, L. Ruprechtová, D. Enescu: Mecanismul cutremurelor mediteraneene-alpine și implicațiile lor seismotectonice. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 3, nr. 2, p. 173–191 (1965).

{{Colaborare cu D. Enescu și L. Ruprechtová}}: Mediterranean-Alpine earthquake mechanisms and their seismotectonic implications. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, vol. 10, nr. 4, p. 347–368 (1966). [Versiunea în limba engleză a lucrării precedente.]

{{Liviu Constantinescu}}: Evidence of recent crustal movements in Roumania and problems facing their research. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Series A III, Geologica-Geographica, nr. 90, p. 111–118 (1966).

Liviu Constantinescu, D. Enescu, M. Ianăș: Integrarea informațiilor seismologice și gravimetrice pentru studiul structurii scoarței terestre în România. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 5, nr. 2, p. 173–183 (1967).

Liviu Constantinescu, D. Enescu, M. Ianăș: Intégration des informations séismologiques et gravimétriques pour l'étude de la structure de l'écorce terrestre en Roumanie. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 12, no. 1, p. 3–15 (1968).

Liviu Constantinescu: Posibilitatea variației în timp a suprafeței Mohorovičić. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 6, nr. 2, p. 217–223 (1968).

{{Liviu Constantinescu}}: Possible time variations of the Mohorovičić discontinuity. Simpozij o Mohorovičićevom Diskontinuitetu (Zagreb 1968). Jugosl. Akad. Znan. Umjet., p. 117–124 (1972).

Liviu Constantinescu, Alexandra Ionescu, Andrei Soare, Vladimir Șteflea: Contribuții la studiul variației magnetice calme diurne solare Sq pe baza înregistrărilor Observatorului geofizic Surlari (România). Partea I. Declinația, componenta orizontală și componenta verticală. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 7, nr. 2, p. 163–180 (1969).

Liviu Constantinescu, Vladimir Șteflea, Florentina Calotă: Contribuții la studiul variației magnetice calme diurne Sq pe baza înregistrărilor Observatorului Surlari (România). Partea II. Cîmpul total și înclinația. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 7, nr. 2, p. 181–187 (1969).

Liviu Constantinescu, Anca Georgescu, Corneliu Radu: About a shallow earthquake in Romania and its aftershocks. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 15, no. 2, p. 185–204 (1971).

{{Colaborare cu V. Șteflea}}: Distribution of the solar quiet daily variation of the geomagnetic field in its vertical component on the Romanian territory. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 15, no. 2, p. 217–222 (1971).

{{Colaborare cu Sabba Ștefanescu și D. Enescu}}: Noi metode de cercetare a Pămîntului la mare adâncime. În Metode noi și probleme de perspectivă ale cercetării științifice, Editura Academiei R.S. România, București, 1971.

{{Colaborare cu Sabba Ștefănescu}}: Perspectiva cercetărilor geofizice în descoperirea zăcămintelor de substanțe minerale utile. În Metode noi și probleme de perspectivă ale cercetării științifice, Editura Academiei R.S. România, București, 1971.

Liviu Constantinescu: Fenomene precursoare ale cutremurelor puternice. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 10, nr. 1, p. 15–22 (1972).

Liviu Constantinescu: Broad outline of forerunning events of strong earthquake occurrence. Proceedings of the Conference of Sciences: Moscow meetings from August 2 to August 14, 1971, p. 127. [Rezumat al versiunii în limba engleză a lucrării precedente.]

{{ ? }}: Concepții geonomice actuale rezultate din cercetări multi- și interdisciplinare. În Cercetările multidisciplinare și interdisciplinare. Originea, dezvoltarea și perspectivele lor, Editura Academiei R.S. România, București, 1972, p. 83 – 88.

Liviu Constantinescu, I. Cornea, D. Enescu: Structure de la croûte terrestre en Roumanie d'après les données géophysiques. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 16, no. 1, p. 3–29 (1972).

Liviu Constantinescu, Ion Cornea, Vasile Lăzărescu: Seismotectonic map of the Romanian territory. A XIII-a Adunare Generală a Comisiei Seismologice Europene (Partea a III-a), Brașov, 28 august – 5 septembrie 1972, Institutul de geologie și geofizică, Studii tehnice și economice, Seria D, Prospecțiuni geofizice, Nr. 10, p. 291–298, București 1975.

{{Colaborare cu I. Cornea și V. Lăzărescu}}: Seismotectonic map of Romania. Proceed. Seminar of UNDP/UNESCO Project „Seismicity of the Balkan Region”, Dubrovnik, August 1973, Skopje 1974, p. 117-143. [Forma preliminară a lucrării precedente.]

{{Colaborare cu I. Cornea și V. Lăzărescu}}: An approach to the seismotectonics of the Romanian Eastern Carpathians. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 17, no 2, p. 133–143 (1973).

Liviu Constantinescu, Radu Botezatu: Geophysical methods as tools in volcanological research. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 20, p. 65–74 (1976).

{{Colaborare cu R. Botezatu și C. Calotă}}: Advances in investigating magmatic structures by means of gravity and magnetic data. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 18, p. 19–54 (1974) .

{{(Colaborare cu R. Botezatu și C. Calotă}}: An integrated approach in processing and interpreting a geophysical traverse in Romania. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 20, p. 13–21 (1976).

L. Constantinescu, P. Constantinescu, I. Cornea, V. Lăzărescu: Recent seismic information on the lithosphere in Romania. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 20, p. 33–40 (1976). [XIVth General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, 1974. Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin, 1975, p. 411–415.]

{{Colaborare cu R. Botezatu, I. Gavăt, V. Lăzărescu și M. Visarion}}: Geophysical contributions to the knowledge of the structure and tectogenesis of the Eastern Carpathians. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 21, no. 1, p. 3–20 (1977).

Liviu Constantinescu: Cîteva informații cantitative asupra seismului vrâncean din 4 martie 1977. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 15, p. 177–178 (1977).

{{Colaborare cu R. Botezatu și I. Gavăt}}: Geophysical information concerning the Carpathian Fold Belt in Romania. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 21, no. 2, p. 179–185 (1977).

Liviu Constantinescu: Contribuția lui Ștefan Hepites la dezvoltarea geofizicii. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 15, p. 179–185 (1977).

{{ ? }}: An extreme romanian earthquake and its wider geonomical setting. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 22, no. 2, p. 179–206 (1978).

{{ ? }}: Early geomagnetic information concerning the Romanian territory. Memoriile Secțiilor Științifice ale Academiei R.S. România, Seria LV, tom. II, p. 147–165 (1979).

Liviu Constantinescu: Geophysical debates at the 10th World Petroleum Congress. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 24, no. 1, p. 157–168 (1980).

{{Colaborare cu V. Mârza}}: A computer-compiled and computer-oriented catalogue of Romania's earthquakes during a millennium (984–1979). Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 24, no. 2, p. 193–234 (1980).

Liviu Constantinescu: Some features of Romania's seismicity and approaches to studying them. Karlsruhe (Germany) lecture, VI (1981).

Liviu Constantinescu, Dumitru Enescu: A tentative approach to possibly explaining the occurrence of the Vrancea earthquakes. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 28, p. 19–32 (1984).

Liviu Constantinescu, Vasile I. Mârza: Preliminaries to characterizing the Vrancea earthquake of August 30, 1986. Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, Seria geofizică, tom. 25, p. 12–19 (1987).

Liviu Constantinescu: Promoting geophysical education and research in Romania – A case history. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Série géophysique, tome 31, p. 19–30 (1987).

Liviu Constantinescu: Significance of an anniversary. Revue roumaine de géophysique, tome 36, p. 3–4 (1992).

Liviu Constantinescu: Dimensiuni culturale ale geoștiințelor. Conferință în cadrul „Zilelor Academice Ieșene”, XI (1992).

Liviu Constantinescu: Sinergismul în cercetările geonomice. Discursuri de recepție, Editura Academiei Române, București (1992).